Exhibition at GALLERI MONITOR Göteborg, Sweden 11.05-20.05.2012


NÅGONTING OMKRING


Ett hål kan beskrivas som ”ingenting med något runt om”. Hålets varande utgör ett problem inom ontologin, där dess existens som entitet ifrågasätts. Vad är ett hål och kan man ens säga att hålet verkligen finns? Utställningen Någonting omkring kretsar kring en outtalad frågeställning. En hänvisning till ett specifikt någonting vars befintlighet inte kan definieras enligt givna lagar.


TEXT PUBLICERAD I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN:


FÖRSVINNANDE LITEN I FÖRHÅLLANDE TILL DJUPET


Avgrund- stup, bråddjup, avgrundsdjup, tvärbrant, stor klyfta, bottenlös klyfta, skrämmande gap, svalg, fördärv, helvete. Av- grunden, Grund- det man bygger på, grunden måste finnas, utan grund, inget fast, inget sätt att stå stilla, vila, bygga vidare. Grund- fast mark. Foundation. Av- något som gått i bitar, något som kommer efter? Vid sidan av, något som är bredvid något annat, från. Att plocka bort något. Av- lastningsplats. Att ta bort, plocka av, extrahera. Att extrahera något. Avgrund- Att något extraheras från grunden. Tas bort. Tas av från grunden. Avgrunden. Vad är det som tas bort? Inte grunden. Den är motsats till avgrunden. Utan Grund- ingen avgrund. Motsatsförhållande. Beroende, interagerande. Av- grunden behöver grunden för att mäta sitt djup. Inte bara ett förhållande i ord, även fysiskt. Om det hetat något annat, hur hade avgrunden relaterat sig själv med det andra, det fysiska?


Men en avgrund behöver inte vara fysisk. Metafor för något skrämmande och omätbart djupt. Hur tänker man om synonymen stup? Ett stup relaterar endast till själva sluttningen inte till det andra, det ytterligare, utan till den kant som definierar början på avgrunden. Ett stup kan vara början till avgrunden. Utan stupet, ingen avgrund? Grunden behöver ett stup för att bli avgrund. Stup, avgrund; djup. Djup är en längd nedåt. Ett djup kan vara del av ett annat mindre djupt djup. Ett djup är en definition. Varierande grad. Djup, ett mått.


Avgrundens sammanhang är dess odefinierbarhet. Ett osäkert omfång. Ett djup har ett slut, till skillnad från av- grunden. Ett djup är inte beroende av ett stup för att existera. Ett djup kan bli till i en långsam transformation, knappt märkbart. Men ett djup kan också vara resultatet av ett stup. Sitter man i en liten båt långt ute på en sjö, kan man ta för givet att det är ett visst djup under båten. Djupet är mätbart. En sjö. Illusionen av sjön som en dal fylld med vatten. Strand, sluttning och den djupaste delen i mitten av sjön. Inte så djupt, djupare, djupt, grundare, grunt.


Ett djup är alltid under. Aldrig över. Nedåt. Den fysiska relationen till djup är att vara ovan det, kanske lite bredvid men ändå ovan. Förhoppningsvis inte i. Kan man vara under djupet? Rymden måste vara den ultimata avgrunden. Ett omätbart djup, fast över. Tyngdkraft och djup, tätt sammanlänkade. Det finns alltid ett annat djup. Om tyngdkraften slutar verka, faller man ut i rymden?


Ett djup; en avgrund, om man tillsätter ett stup. Att vara på ett stort fartyg på tio meters djup är inte konstigt. Om djupet är mindre kan inte fartyget gå där. Men en brygga, uppburen av pålar på samma djup? Bryggans konstruktion blir ett stup. Försvinnande liten i förhållande till djupet oavsett om djupet är mätbart. Men det mätbara förutsätter en tillit till det man får veta men inte säkert kan veta. Inget sinne kan bekräfta djupet. Man behöver instrument. En vetenskap. Att veta. Mäta. Men man kan inte se.


Det som definierar avgrunden jämte djupet är att avgrunden inte kan definieras. Avgrunden. Något som inte är grunden. Motsats. Det som extraheras från grunden. Vad är det? Att stå på en grund. I vatten; att bottna. Sedan ett stup och ett okänt utrymme, till synes bottenlöst djup. Grund - Avgrund. Grunden tas bort och blir till Avgrund. Men grunden finns kvar, annars ingen avgrund. Så vad är det som är av grunden? Något annat. En tredje part. En referenspunkt. En grund ger stöd underifrån åt något. En referenspunkt. Av- grunden. Inget att stå på. Ingen bas, flyta, sväva fritt, falla.


/Jennie Rosberg