DEN TOMMA MÄNGDEN [2014]

Den tomma mängden är ett begrepp inom matematiken för en mängd som inte innehåller några element. Som en slags behållare som saknar sitt innehåll, särskiljer den sig från alla andra mängder just genom avsaknaden. Sålunda ter den sig både specifik och intetsägande på samma gång. Begreppet bjuder på intressanta tolkningsmöjligheter även i ordens vanliga betydelse. Det hänvisas till något. En mängd. Ordet mängd som i något stort, något homogent, en massa. Men med ordet tomma uppstår en omvärdering av den föreställda mängden. Det som tog plats och svällde ut inverteras och blir till ett hålrum. I utställningen visas bland annat fotografier från insidan av ett nybyggt vattenkraftverk. Denna konstruktion av betong och stål, byggd för att stå emot enorma mängder vatten, är i sitt ofullbordade tillstånd en mycket märklig plats. Då den kroppsliga erfarenheten av att förhålla sig till en sådan konstruktion är begränsad osäkras förmågan att bedöma storlek och perspektiv.